Kurz bankovanie

Kurz Bankovania

Bankovanie je stará liečebná metóda pochádzajúcu z tradičnej čínskej medicíny. Prvé zmienky o nej sú staré viac ako 5000 rokov. Jej zástancami boli napríklad aj Hippokrates alebo slávny rímsky lekár Galén. Táto metóda je známa aj pod názvami banková masáž alebo vákuová terapia. Ide o prikladanie sklenených baniek, v ktorých je pomocou ohňa vytvorený podtlak (vákuum). Ten spôsobí ich prisatie na pokožku. Banky sa aplikujú na kritické miesta, kde sú napríklad svalové hrčky alebo reflexné zmeny a ponechávajú sa tam 5 – 20 minút.

• Rozsah kurzu je 2 popoludnia
• Vyučovanie trvá 16:00 – 21:00
• Kurz sa skladá s krátkej teoretickej a nosnej praktickej časti

  • Oboznámite sa s princípmi, postupmi a spôsobmi bankovania
    •  Získate certifikát o absolvovaní kurzu 

Termín konania   :

Čas konania : 16:00 – 21:00, 8:00 – 14:00 s prestávkou na občerstvenie 28. – 28.4.2023

Požiadavky na uchádzača : podmienkou účasti na kurze je dobrý zdravotný stav

vek nad 18 rokov

ukončené stredoškolské vzdelanie 

Cena kurzu : 160 Eur slovom jednostodesať.  V cene sú zahrnuté náklady na kurz / knihy, prádlo/ a  občerstvenie / káva, čaj, nealko počas celého kurzu/. 

Poplatok uhraďte poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu. SK82 8330 0000 0020 0176 3949 VS 122020. Ak účastník nenastúpi alebo preruší kurz poplatok sa nevracia.

Odporučujeme vhodné, voľné pohodlné oblečenie , prezuvky, vhodné spodné prádlo, alebo plavky na praktickú časť, uterák.