KURZY PRE MASÉROV A SAUNÁROV INTENZÍVNOU FORMOU

VIAC INFO

MASÉRSKE KURZY ŠKOMAS

Masérska škola ŠKOMAS už skoro 30 rokov usporadúva kurzy pre masérov a saunárov, začiatočníkov i pokročilých intenzívnou formou. Aktuálna ponuka zohľadňuje Vaše potreby a požiadavky, a tak v nej nájdete kurz WELLNES pracovník, ktorý je základnou požiadavkou pre podnikanie ako maser, ale aj vela ďalších kurzov , ktorými si doplníte vedomosti a zručnosti.

Priatelia maséri, potrebujete kvôli ďalšej práci absolvovať skúšku a získať certifikát                Wellness pracovník ?

 Máte platný certifikát Športový masér, alebo iný ?                                              Máte prax ako masér ?                                             Potrebujete pomôcť s prípravou na skúšku ?                        Kontaktujte nás a my Vám s tým radi pomôžeme.

ČO PONÚKAME?

Masérska škola ŠKOMAS ponúka:

PONUKA KURZOV
OBJEDNAJTE SA

Uplatnenie absolventov

Abolventi našich masérskych kurzov nachádzajú uplatnenie v rôznych regeneračných zariadeniach, v športových kluboch, salónoch alebo ako “lietajúci maséri”, neraz aj v zahraničí. Mnohí úspešne podnikajú a niektorí ďalej odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti ako lektori a učitelia.

ČO O NÁS HOVORIA NAŠI ABSOLVENTI?

„Skvelí lektori, príjemné prostredie. Odporúčam“

– Ján Ľupták, Bratislava

„Absolvovala som kurz základná športová masáž a som spokojná“

– Sylvia Horváthová, Trenčín

„Kurz lymfodrenáže bol super. Pád doktor Vávrovič je skvelý masér aj učiteľ.“

– Filip Heger,Malacky

OBĽÚBENÉ KURZY

Kurz wellness pracovník

Kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú venovať práci maséra a práci v športových zariadeniach a kluboch, fitness centrách, saunách, wellness a rekreačných zariadeniach a relaxačných centrách a to na profesionálnej úrovni. V súlade so zmenami v tejto oblasti je jediná možnosť stať sa profíkom ako masér. Prechodná kvalifikácia športový masér cez registráciu MŠVVaŠ SR skončila.

950€

Termín konania:

PRIHLÁSIŤ SA VIAC INFO

Kurz Manuálna lymfodrenáž

Ručná – manuálna lymfodrenáž je jemná technika masáže lymfatických ciest. Má ozdravujúce, skrášľujúce aj detoxikačné účinky. Kurz je zameraný na získanie teoretických vedomostí v oblasti fungovania Lymfatického systému a hlavne na získanie praktických skúsenosti pri vykonávaní Lymfodrenáže

220€

Termín konania: podľa prihlášok

Čas kurzu: 16:00 – 21:00, So 8:00 – 15:00

PRIHLÁSIŤ SA VIAC INFO

Kurz strečingová masáž

Strečingová masáž je skvelým riešením pri ťažkostiach so stuhnutým a skráteným svalstvom, ktoré sú bežným javom postihujúcim takmer každého z nás ako dôsledok mnohých faktorov. Vhodné pre športovcov a širokú verejnosť.

160€

Termín konania: podľa prihlášok

Čas kurzu: 16:00 – 21:00 / 8:00 – 14:00

PRIHLÁSIŤ SA VIAC INFO

KURZY PRE MASÉROV ŠKOMAS

Okrem kurzu WELLNES PRACOVNÍK pravidelne usporadúvame rad rozširujúcich kurzov, ktoré sú vhodné pre profesionálnych masérov alebo pre verejnosť, teda pre všetkých ktorí majú záujem o prevenciu chorôb, upevnenie zdravia a primeranú regeneráciu.

PONUKA MESÉRSKYCH KURZOV ŠKOMAS

  • Základná a športová masáž  
  • Masáž na doma a pohybovú aktivitu
  • Manuálna lymfodrenáž
  • Tejpovanie s prvkami lymfotejpu
  • Reflexná masáž chodidiel
  • Strečing a strečingová masáž

NAŠI LEKTORI

PAEDDR. DUŠAN VAVROVIČ
GARANT, LEKTOR

Absolvent FTVŠ UK, Európska škola TUINY, Praha, manuálnej lymfodrenáže
1996 Běchyne, 2007,2008 Bardejov. Zakladateľ ZŠMaRP,  zakladateľ a majiteľ prvej masérskej školy ŠKOMAS v SR. Autor niekoľkých odborných článkov, vedúci autorského kolektívu publikácií
Regenerácia síl športovcov /1987 / a Masáž ako prostriedok regenerácie
/1991/. Učiteľ a lektor mnohých masérskych kurzov.
Kontakt: skomas@skomas.sk

PROF. MUDR. JOZEF BEŇUŠKA, PHD
LEKTOR

Profesor humánnej anatómie, histológie a embryológie, t.č. prednosta
Anatomického ústavu Lekárskej fakulty UK. Autor okolo 150 publikácii z
oblasti neuroanatómie a viac ako 20 učebných textov pre študentov medicíny
a nelekárskych štúdijnych odborov. Lektor teoretickej prípravy na kurze
Wellnes pracovník
kontakt: jozef.benuska@jmed.uniba.sk

Milan Zechel

LEKTOR

Masér, Absolvoval kurz masérov klasickej a športovej masáže Škomas ,
kurzy: tejpingu, lymfodrenáž, baňkovanie, Shiatsu masáž, Indická m. hlavy, a
iné. Ako masér pracuje od roku 2007, v Škomase ako lektor pre praktické
cvičenia.
kontakt: milan.zechel@gmail.com


Ing. Michal Marník

LEKTOR, ADMINISTRATÍVA

Masér, Absolvoval kurz masérov klasickej a športovej masáže Škomas, kurzy: tejpingu, lymfodrenáž, baňkovanie, Flosband, Dornová metóda + a iné. Ako maser pracuje od roku 2017, v Škomase má na starosti administratívu a pracuje ako pomocný lektor pre teoretickú časť a praktické cvičenia.
kontakt: michal@marnik.sk


Ing. Ján Dozsa

LEKTOR

Ing. Ján Dozsa
LEKTOR
BOZP, Absolvent SVŠT Bratislava, Lektor a certifikovaný technik Požiarnej ochrany a Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Týmto oblastiam sa venuje viac ako 30rokov. V Škomase má na starosti časť BOZP, ako súčasť kurzu Wellnes pracovník.
kontakt: info@datrix.sk


Mgr. Marian Herda

LEKTOR

Prvá pomoc, Absolvent Vysokej školy verejného zdravotníctva Sv. Alžbety,
Bratislava, akreditovaný školiteľ a inštruktor prvej pomoci. Prevádzkuje
akreditované školiace stredisko prvej pomoci. V Škomase má na starosti časť
Prvej pomoci, ako súčasť kurzu Wellnes pracovník a iných kurzov.
kontakt: damar@damar-mh.sk

MESÉRSKE KURZY – ORGANIZAČNÉ INFO

Kurzy prebiehajú v Bratislave, vo vynovených priestoroch ŠKOMAS,v Rotunde na Martinčekovej 17. Kurzy sú zamerané na osvojenie si vedomostí, ale hlavne techník masáží vhodných pre verejnosť aj šport.

Praktická výuka prebieha spôsobom vlastnej skúsenosti. To znamená, že poslucháči, frekventanti kurzu, trénuju techniky masáži navzájom, pod dohľadom a s pomocou a usmernením lektorov. Majú tak možnosť pracovať ako maséri a zároveň si vyskúšať aj pocit klienta, čo zvyšuje účinnosť praktickej výuky. 

Kurzy sú buď celodenné ( 8:00 – 16:30 ), s pravidelnými prestávkami na občerstvenie a obed, alebo sa konajú v popoludňajších hodinách 16:00 – 21:00 s prestávkami. Prípadne majú špeciálnu dobu konania. Podrobnosti sa dozviete v popise každého konkrétneho kurzu.

Na kurz je potrebné prihlásiť sa prostredníctvom tejto web stránky v sekcii prihláška, najneskôr 24 hodín pred začiatkom konania kurzu.

Podmienky prijatia na kurz je vek nad 18 rokov, uhradený poplatok za kurzy, dobrý zdravotný stav. Ubytovanie stravovanie nezabezpečujeme. V cene za kurz sú zahrnuté pracovné pomôcky, učebné pomôcky a občerstvenie (nealkoholické nápoje a kávu)

Na konci každého kurzu dostanete osvedčenie o absolvovaní kurzu. Je možné aj v anglickom a nemeckom jazyku.

odporúčame vhodné, voľné pohodlné oblečenie na teoretickú aj praktickú časť, prezuvky, uterák

Free trial

NAUČTE SA MASÍROVAŤ