Kurz Wellness pracovník NOVINKY

 

Tento masérsky kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Podľa Podľa Vyhlášky 97 Ministerstva školstva SR, z 15. marca 2010 o ďalšom vzdelávaní .
Nová kvalifikácia pre tých čo sa chcú realizovať v práci s ľudským telom od 1.1.2019 ako wellness pracovníci, maséri, v zariadeniach, salónoch a aj v športe. Absolventi sa môžu zamestnať ako odborní pracovníci v týchto zariadeniach . Ak chce pracovať samostatne a získať živnostenský list musí ešte absolvovať teoretické a praktické skúšky v súčasnosti na FTVŠ UK Bratislava. Po úspešnom absolvovaní skúšky absolvent získa certifikát FTVŠ a môže požiadať ŽÚ o vydanie živnosti.

 

 • Rozsah kurzu je 320 vyučovacích hodín rozdelených do niekoľkých blokov
  • Vyučovanie trvá 8:00 – 16:30
  • 100 hodín teoretická , 220 hodín praktická časť
  • základy z oblasti anatómie a fyziológie človeka a patofyziologických stavov nervovo-svalového systému
  • Získate certifikát o absolvovaní kurzu z všeobecných zásad prvej pomoci
  • Zvládnete základné princípy klasickej masáže a oboznámite sa s jej pôsobením, kontraindikáciami a indikáciami
  • Osvojíte si zručnosti v rámci techník klasickej masáže a tiež masážnych zostáv klasickej masáže
  • Oboznámite sa s princípmi, postupmi a spôsobmi saunovania
  • Základné školenie BOZP a hygienicko-epidemiologických zásad

Termín konania  jednotlivých blokov – najbližší kurz

                            13.3.-21.3.

                            27.3.-30.3. 

                            6.4.-10.4.

                           17.4.-25.4.

                             1.5.-3.5.

Ďalší kurz začína 6.5.2021