Kurz Lymfodrenáž

Lymfatický systém je dôležitou súčasťou nášho imunitného systému. Okrem lymfatických ciev a uzlín sú jeho  účasťou aj slezina, mandle, týmus, slepé črevo a kostná dreň. Tvorí teda  ciev, vedúcich pozdĺž krvných tepien a žíl tvoriacich hustú sieť vo väčšine telesných orgánov tela. Cez ich steny sa vstrebáva prebytočná tekutina z okolitého prostredia. Úlohou tohoto systému je pomocou lymfatických ciev vstrebávať prebytočnú tekutinu spolu s látkami v medzibunkovom priestore a odvádzať ju preč. Väčšina lymfy sa do krvi opäť vracia cez steny kapilár, avšak zvyšok (spolu s určitými bunkami a drobnými časticami, ako sú baktérie) sa transportuje k srdcu práve prostredníctvom lymfatického systému a ústi do krvného obehu priamo.


 • Rozsah kurzu je 4 “ poldne “
  • Vyučovanie trvá 16:00 – 21:00
  • Kurz obsahuje teoretickú aj  praktickú časť
  • Základy z oblasti anatómie a fyziológie človeka a patofyziologických stavov nervovo-svalového systému
  • Získate certifikát o absolvovaní kurzu z všeobecných zásad prvej pomoci
  • Zvládnete základné princípy Lymfodrenáže a oboznámite sa s jej pôsobením, kontraindikáciami a indikáciami
  • Osvojíte si zručnosti v rámci techník  a tiež masážnych zostáv Lymfodrenáže
   

Termín konania  : 14.12. – 18.12.2020

Čas konania : 16:00 – 21:00, s prestávkou na občerstvenie 

Požiadavky na uchádzača : podmienkou účasti na kurze je dobrý zdravotný stav

vek nad 18 rokov

ukončené stredoškolské vzdelanie – predloží kópiu alebo originál..

Cena kurzu : 210 Eur slovom devestodesať.  V cene sú zahrnuté náklady na kurz / knihy,         prádlo/ a  občerstvenie / káva, čaj, nealko počas celého kurzu/. 

Poplatok uhraďte poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu. SK82 8330 0000 0020 0176 3949 VS 122020. 

Doporučujeme vhodné, voľné pohodlné oblečenie , prezúvky, vhodné spodné prádlo, alebo plavky na praktickú časť, uterák.