Masáž na doma a pohybovú aktivitu

Kurz masáž na doma a pohybovú aktivitu  je určená tým, čo si chcú zlepšiť svoju kondíciu a udržovať svoje zdravieNaučia sa zásady a postupy  na realizáciu masáže v domácom prostredí pre najviac zaťažované časti tela a aj pre vekové skupiny.

cena: 150€

Poplatok uhraďte poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu. SK82 8330 0000 0020 0176 3949 VS 122020. Možno platiť na 3 krát A to vždy pred začiatkom uvedenej časti. Ak účastník nenastúpi alebo preruší kurz resp. nezloží záverečné skúšky, poplatok sa nevracia.

Doporučujeme vhodné, voľné pohodlné oblečenie , prezúvky, vhodné spodné prádlo, alebo plavky na praktickú časť, uterák.