Seminár pre masérov

klasickej a športovej masáže

 v súlade so zákonom č.568/2009 Z.z.  o celoživotnom vzdelávaní a  zmenách a doplnení niektorých zákonov ako aj vyhláškou 97/2010 Z.z. Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR od 1.1.2019 vzniká nová profesia s názvom Wellness pracovník – masérske služby. Táto Vás oprávňuje po uvedenom dátume podnikať v obore masérske služby formou živnosti, s.r.o. , alebo inou formou

Od 1.1.2016 bolo určené prechodné obdobie pre masérov klasickej a športovej masáže s platnosťou do 31.12.2021. Po tomto termíne masér na živnosť môže byť iba ten čo absolvoval strednú zdravotnú školu, kurz Wellness pracovník – masérske služby, alebo tí čo majú 5 a viac rokov praxe a úspešne vykonajú jednodňové skúšky na Fakulte telesnej výchovy a športu Bratislava /ftvš.uk/

Ak pracujete ako masér 5 a viac rokov  po dátume 1.1.2022 chcete pokračovať v tejto práci, môžete sa prihlásiť na skúšku na Fakulte telesnej výchovy a športu Bratislava

Aby sme Vám pomohli úspešne absolvovať túto skúšku pripravili sme pre Vás 2, alebo 4 dňový seminár.

Na dvojdňovom seminári si poslucháči  osvoja jednotlivé základné a rozširujúce  vedomosti na  zvládnutie  skúšky.  Na rozšírenom štvordňovom seminári si okrem toho zopakujeme a precvičíme masérske techniky a postupy.

Termín: 13. – 16.3. 2023

v čase 8:00 – 16:00

 

prihlásiť sa