Kurz Reflexná masáž chodidiel

Reflexná terapia je jednou z najúčinnejších metód alternatívnej medicíny, vychádza priamo z poznatkov čínskej medicíny, ktorá predpokladá, že základom udržania stáleho zdravia je neustále prúdenie životnej energie ľudským telom. Ak dôjde k zaneseniu energetickej dráhy, vzniká ochorenie alebo oslabenie tej časti tela, ktorá je nedostatočne zásobená energiou. Je to pomoc pri posilnení nášho zdravia, ktorú máme na dosah. Nohy a  chodidlá sú prevažnú časť dňa zakryté, a preto sa vyznačujú vyššou citlivosťou na  dotyk, podnety a  tlak zvonka. Reflexná masáž využíva preto tlak a  masáž reflexných zón (bodov a  plôšok) hlavne na chodidle. Chodidlo je v tejto terapii vnímané ako mapa ľudského tela, z  ktorej možno „vyčítať“ veľa zaujímavých informácií, s ktorými vieme následne pracovať a využívať ich v náš prospech. Priamym pôsobením na možno vnútorne uvoľniť a  odstrániť bloky, harmonizovať systémy, priaznivo ovplyvniť fyzický aj psychický stav, pomôcť pri zdravotných problémoch, zraneniach alebo strese.
Reflexná masáž – diagnostická je určená na zistenie citlivosti reflexných plôch, a tým informuje o  príčinách zdravotného problému a celkového stavu klienta. Pomáha odstraňovať zistené bloky reflexných dráh, a  tým zlepšuje činnosť jednotlivých orgánov.

  • Rozsah kurzu je 2 popoludnia, dopoludnie
  • Vyučovanie trvá 16:00 – 21:00, 8:00-15:00
  • Kurz sa skladá z krátkej teoretickej a nosnej praktickej časti
  • Oboznámite sa s princípmi, postupmi a spôsobom reflexnej masáže
  • Získate praktické skúsenosti v práci 
  • Získate certifikát o absolvovaní kurzu

 

Termín konania   :               10. – 11.3.2023

Čas konania :                       16:00 – 21:00, 8-16:00 s prestávkou na občerstvenie

 

prihlásiť sa