Strečing a streČingová masáž

Mnohí sa nás pýtajú, ako predchádzať stavom stuhnutia svalov , bolesti a problémami s kĺbmi. Pripravili sme preto pre Vás kurz, na ktorom sa to dozviete .

Strečing znamená naťahovanie svalstva, pri ktorom by nemalo dochádzať k bolesti a pri výdrži v danej polohe by sa mal stav napätia odstrániť . Ide o systém cvičení, v ktorých sa postupne a pomaly uvoľňujú posturálne svaly spojené s pravidelným dýchaním. Táto metóda preventívne pôsobí proti skracovaniu svalov, alebo tieto skrátenia odstraňuje.
Strečingová masáž – je skvelým riešením pri ťažkostiach so stuhnutým a skráteným svalstvom, ktoré sú bežným javom postihujúcim takmer každého z nás v dôsledku zlého držania tela, dlhodobej sedavej polohy za stolom či za volantom, jednostranného namáhania určitej skupiny svalov v práci, pri športe alebo bežnom živote. Aj keď sa svojou podstatou líši od bežných masáží, jej relaxačné účinky sú porovnateľné.

  • Rozsah kurzu je 2 x “poldeň”
    • Vyučovanie trvá v piatok 16:00 – 21:00
    • Kurz sa skladá s krátkej teoretickej a nosnej praktickej časti
  • Oboznámite sa s princípmi, postupmi a spôsobmi strečovania
  • Zameriame sa na najčastejšie problematické svaly a partie tela
  • Oboznámite sa s princípmi, postupmi a spôsobmi strečingovej masáže
    • Získate certifikát o absolvovaní kurzu
prihlásiť sa